Praktijk voor logopedie, Fonolex N.V.

Welkom bij onze praktijk.

Contact

Adres: Van Goghstraat 2
Telefoon: +5999-738-4686
Email: logopediepraktijkfonolex@gmail.com

Onze Geschiedenis

De praktijk bestaat sinds 1994. Vanaf 2004 zijn wij gehuisvest in een nieuw praktijkgebouw te Jongbloed. Marielle Da costa Gomez werkt fulltime in de praktijk. U kunt hier terecht voor bijna alle logopedische stoornissen in alle leeftijden.

Werkzaamheden

Een logopedist onderzoekt, behandelt en adviseert mensen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor. Jong en oud kan bij ons terecht.

De volgende stoornissen kunnen behandeld worden:

  • Stemstoornissen
  • Hyperventilatie
  • Afwijkend mondgedrag b.v. afwijkend slikken
  • Stotteren
  • Articulatiestoornissen
  • Nasaliteitsproblemen
  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Afasie
  • Stoornissen in de auditieve functies
  • Eet- en drinkproblemen

De therapie geschiedt in de moedertaal van de klant. Wij kunnen behandelen in het Nederlands, Papiaments, Engels of Spaans.
* Problemen met het aanleren van het Nederlands als tweede taal vallen niet onder de logopedische behandelingen.

Behandelingen

Behandelingen worden maximaal 2 x per week gegeven. Naast de behandeling bij ons in de praktijk is het belangrijk dat er ook thuis regelmatig wordt geoefend. Dit bevordert het resultaat en kan de behandelduur sterk verkorten.

Behandeling gebeurt op afspraak en op verwijzing van de huisarts, medisch specialist of tandarts.
Het materiaal waarmee gewerkt wordt is modern, aantrekkelijk, veilig en aangepast aan de taal waarin behandeld wordt.

Vergoeding

Particuliere verzekerden:
Benodigdheden bij de eerste afspraak is een verwijsbrief en eventueel een garantiebrief van de verzekering. Niet alle garanties worden geaccepteerd.

Bij BZV verzekerden (ambtenaren):
Benodigdheden bij de eerste afspraak zijn een verwijsbrief en uw BZV kaart.

BVZ (basisverzekering):
Deze verzekerden worden helaas nog niet geaccepteerd bij ons in de praktijk.

De C.V. van Marielle Da Costa Gomez


Opleidingen, Bijscholingen en Cursussen gevolgd door Marielle Da Costa Gomez

10th.Pan-European Voice Conference, Praag, Czech Republic
Augustus, 2013

2e Post Graduate Course “Autisme” van de NASKHO, Cur.
Juni, 2013

Kernvisie Methode Didactisch, Bouwman Coaching, Cur.
Juni, 2013

Congres Autism Society of America, U.S.A.
Juli, 2008

First International Conference: Autism, PDD,ADHD and behavior disorders. Cur.
Juni, 2008

Verkorte opleiding Sensorische integratie. Transfer Rotterdam, Cur.
November, 2006

Introductie Sensorische Integratie, Pro Educatie, Ned.
September, 2005

Stotteren op de basisschool. Fontys Paramedische Hogeschool, Ned.
September, 2005

Post Graduate Course "Autism Spectrum disorders and other psychiatric disorders ", Naskho, Cur
October, 2004

Auditory Integration Training and the operation of the audiokinetron in the Berard Method, A.I.T. Practicioner, Ned.
Juli, 2000

Mede eigenaar van Upgrade Learning and Trainings Centre
1998 - 2005

Video-interactie binnen de logopedie, POst-HBO cursus, Ned.
Mei, 1998

Parttime Polikliniek Isla
1995 - Heden

Parttime gehooronderzoeken bij E.N.T. Clinic, Dr. Maria, K.N.O.-arts
1995 - Heden

Kwaliteitsbevordering in de logopedie, Cur
Mei, 1995

Post-HBO Cursus Eet- en drinkproblemen bij kinderen op basis van een motorische en/of sensoriosche handicap, Cur
October, 1994

Parttime schoollogopedie voor het eilandgebied Bonaire
1993 - 1995

Via Uitzendbureau werkzaam in het St. Elisabeth ziekenhuis, Cur
1993 - 1995

Eigen Praktijk
1993 - Heden

The Diagnosis and Treatment of the deviate swallow. The institute for myofunctional Therapy, Aruba
Juni, 1993

Werkzaam op Z.M.L.K. school in Gouda, Ned.
1992 - 1993

Afgestudeerd aan de hogeschool Rotterdam en omstreken afdeling Logopedie
1992